<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddSustem flogio Cymraeg gam yn nes?

5.4.07

Newydd ddod ar draws cyfieithiad ar ei hanner o NireBlog. Mae NireBlog ar gael mewn tua 8 iath ar hyn o bryd, ond o'r dudalen yma, mae'n edrych fel ei fod yn ceisio lleoleiddio i dros 40 o ieithoedd. Dwi wedi cynnig help gyda'r cyfieithu, ond dwi ddim yn siwr pwy sydd wedi dechrau ar y gwaith.

Byddwn yn ystyried newid at NireBlog, gan ei fod yn cynnig
  • multi-user blogging: several users can collaborate to a unique blog.
  • easy format WYGIWYS edition: links, bold, images... without any HTML knowledge.
  • customized comments system: moderated or not.
  • trackbacks
  • more than 30 templates, or your own personalized design for your blog.
  • advertising, customizable at your choice and revenue.
  • import your blog from Blogger/Blogspot, or export it to another platform.
  • ping notifications
  • integration with other Web 2.0 social services as Digg.com or Del.icio.us
Gol.

Yn ôl David González, mae 44% o'r fersiwn Gymraeg wedi ei gyfieithu'n defnyddio llinynau Cymraeg o gyfieithiadau gwefannau/meddalwedd eraill megis: Wordpress, Drupal, B2 Evolution, Moodle a Mediawiki - Clyfar!

Ond os oes diddordeb gyda chi mewn helpu i gwbwlhau'r cyfieithiad Cymraeg yn gynt (a/neu wiro ei gywirdeb), gallwch gofrestru ac addasu'r llinynau Cymraeg yma.


Generated By Technorati Tag Generator

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 8:27 am

3 sylw:

Ond sut nest ti gyfieithu'r blog gwedd newydd sydd gen ti yma?
sylw gan Anonymous Anonymous, 10:46 am  

Drwy botsian gyda'r côd, ond gyda NireBlog, byddai dim angen gwneud hynny hyd yn oed.

Hefyd byddai pyst diweddaraf pob blog NireBlog Cymraeg yn ymddangis yma (fel rhyw mini Blogiadur). Fel sy'n digwydd gyda rhai Basgeg a Sbaeneg.
Mae pob post newydd ar NireBlog ym mhob iaith yn ymddangos yma.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 12:02 pm  

Diolch Rhys (Eskerrik Asko in Basque)
sylw gan Anonymous David, 7:49 pm  

Gadawa sylw