<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCardiffpedia (wiki)

20.7.06

Wici yw Cardiffpedia (tebyg i wicipedia) and wedi ei selio ar ddina Caerdydd yn unig. Does dim llawer arno ar hyn o bryd, ond mae croeso i unrhywun ychwanegu ato. Rwyf wedi ychwanegu dau eitem sef Amgueddfa Sain Ffagan a Menter Caerdydd. Mae ychydig hawsach i'w gyfrannu ato na Wicipedia o ran rhyngwyneb (er tydw i heb drio'n rhy galed gyda hwnnw i fod yn onest, er y dylwn gan ei fod yn syniad gwych).

Dwi'n meddwl fod y sefydlwr yn agored i'r syniad o dudalennau Cymraeg, ond rhaid meddwl sut bydd hynny'n gweithio'n gyntaf. Yn y cyfamser dwi'n ceisio gwneud yn siwr bod gwybodaeth am y Gymraeg yn ymddangos arno. Dwi am gynnig adran am Blogiau Caerdydd.
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:36 pm

0 sylw:

Gadawa sylw