<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCefnogwyr Wrecsam yn gorymdeithio

19.9.05


Cyn y gêm oddi cartref yn Llundin yn erbyn Leyton Orient dydd Sadwrn, aeth 150 o gefnogwyr Wrecsam i dref Woking i orymdeithio a gwrthdystio tu allan i swyddfeydd Andy Smith a'i gwmni UPA sydd eisiau prynnu clwb pêl-droed Wrecsam. Nid oes neb yn siwr iawn beth yw bwriad Andy Smith, ond beth sy'n amlwg ar hyn o bryd yw nad oes ganddo'r arian, ac mae rhai'n amau ei fod yn rhan o gynllwyn gan y perchenog presenol Alex Hamilton i atal prynnwyr eraill rhag dod mewn a rhoi trefn a sefydlogrwydd i'r clwb. Mae Neville Dickens, gŵr busnes o Wrecsam sydd â chysylltiadau â'r clwb ac Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn barod i gymeryd y clwb drosto, ond byddai'n well gan Alex Hamilton weld y clwb yn diflannu er mwyn cael datblygu'r tir.
Dywedodd llefarydd ar ran y cefnogwyr:
"There is an offer on the table from the Moss/Dickens consortium which all Wrexham fans are backing, however Hamilton is unlikely to take that offer whilst UPA is offering silly money that they don't seem to have. We do not know what UPAs plans are but they seem incapable of finding backers willing to fund the deal for them. They are currently 3 months into a 3 week lockout agreement with Hamilton and that tells you all you need to know about UPA and Andy Smith. We will not accept any deal that does not put the club first."

Stori ar BBC Wales, Red Passion a Times Online

Lluniau
o'r orymdaith a'r gwrthdystiad (gan SE18)


Tagiau Technorati: , , , , ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 7:46 am

0 sylw:

Gadawa sylw