<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCeisiwch cwis Mr Andrews

1.3.06

Tra'n pori wefan newyddion BBC Wales, dyma fi'n dod ar draws cwis 'ysgafn' i gyd fynd â'r diwrnod.


I ddechrau mae'n gofyn:
Are you crachach?
As the great and the good of Wales - or crachach as they're known - descend on Cardiff for the Senedd opening, try our quiz to find out if you should be on a VIP list or at least a committee.

Rhag ofn fydd y tudalen wedi diflannu, dyma'r cwestiynnau a'r dewis o atebion. Dwi wedi duo'r atebion cywir os ydych yn crachach.
Question 1 - Where do you live or where would you like to live?
A: Pontcanna; Vale of Glamorgan or Usk Valley
B: Anywhere else in Wales
C: Anywhere else in the world

Question 2 - Where do you take your weekend breaks?
A: Costa del Anywhere via Easyjet
B: Solva, Newport (Pembs) or Llandeilo?
C: Newport, home of rappers GLC

Question 3 - Ydych chi'n siarad Cymraeg?
A: Whaa?
B: Dw i'n dysgu
C: Ydw

Question 4 - Where were you educated?
A: School of hard knocks and university of life
B: Bog standard comp
C: Ysgol gyfun/gynradd

Question 5 - Where do you watch Wales play rugby?
A: Corporate hospitality or debenture seat
B: Through Currys' window
C: Down the Con club with the boys

Question 6 - What is on your living room wall?
A: An Ikea print
B: A Kyffin Williams, personally signed of course
C: Woodchip wallpaper and Artex

Pwy sgwennod y cwis yma tybed, Leighton Andrews efallai?
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:27 pm

4 sylw:

Mae hwnna'n ffycin horibl.

Ti di gweld yr erthygl hefyd.

"tongue firmly embedded in cheek" my arse. Mae'r dirmygedd tuag at y Gymraeg sy'n cael ei amlygu drwy hwn yn ffiaidd. Ffyc off Carolyn Shitt.
sylw gan Blogger Rhodri, 1:57 pm  

Dwi'n credu fod yna elfen o wirionedd yn beth sy'n cael ei sgwennu. Jyst ei fod wedi cael ei sgwennu mor "Du a Gwyn" ei fod yn erthygl a cwis hollol gachu.
sylw gan Blogger Siôn, 3:04 pm  

Cwis twp, dwi'n meddwl. Does dim pwynt ceisio hynny.
Aaaa.. awdur yr erthygl oedd Caroline sHitt.. nawr mae hwnna'n esbonio popeth.
sylw gan Blogger Dafydd Tomos, 10:54 pm  

Gadawa sylw