<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGruff a Bunf yn yr Independent

22.8.05

Dioch i Sarah am fy nghyfeirio at gyfweliad rhwng Gruff Rhys a Huw Bunford a'r Independent yn sôn am eu halbwm newydd. Mae'n erthygl da gyda dim o'r ystrdebau arferol o baputr o Lundain ac mae sawl disgrifiad doniol ohonynt. Mae'r cyfwelydd yn gwnud tipyn o'u safbwyntiau gwleidyddol.
Politics aside, anger isn't an emotion one would readily associate with Rhys. Sparkly of eye and beatific of smile, he and SFA's guitarist Huw "Bunf" Bunford seem to approach life with all the urgency of geriatric sloths.

Bu'r band yn recordio ym Mrasil ac yn Catalonia
"Yeah, we didn't want to go to Brazil and plagiarise their culture," chips in Bunford. "We're five guys from Wales who haven't seen enough sun to be able to samba legally."

Allai'm credu'r peth, ond dwi'n anghytuno gyda barn Gruff Rhys am rhywbeth.
Naturally, they also found time to visit the city's Salvador Dali museum. "I think his work's pretty tacky, but he led an interesting life," opines Rhys. "I suppose he was the Tracey Emin of his day."

Sut all o ddweud huna am Dali?

O leiaf mae ein safbwyntiau ar Killer Coke yr un mor gryf.
But even when Coca-Cola doubled its offer to seven figures, the band declined to let the multinational use their music in a worldwide advert. This was principled stuff, certainly, but couldn't they have taken the cash and put it to a number of philanthropic uses?

"Possibly," says Rhys, "but ultimately you've got to hear your own voice on telly selling a product that you hate, you know?


Tagiau Technorati: , , , ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:35 pm

1 sylw:

Tro cynta i mi glywed bod nhw wedi cael cynnig gan Coke - mor falch eu bod nhw wedi gwrthod o hyd, ond wedi chwarae recordiad Bill Hicks mor amlwg yn eu gigs doedd dim lot o ddewis 'da nhw, nag oedd?
sylw gan Blogger Nic Dafis, 7:50 pm  

Gadawa sylw