<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBrwydr y sdwff du

20.3.06

Ar Slugger O'Toole, mae post am dafarnau thema Gwyddelig a sdori am ambell far Gwyddelig gwreiddiol yn UDA yn gwrthod gwerthu Guinness oherwydd mae'nt yn teimlo bod yn cwmni'n ceisio gwthio ehangiad o dafarnau cadwyn Gwyddelig.

Yn hyrtrach me'r tafarndai hyn yn gwerthu Beamish, ond mae peryg na fydd Beamish yn cael ei allforio o Cork i UDA cyn bo hir.
That's disastrous news for a handful of independent-minded Philadelphia tavern owners who have been boycotting Guinness for the past six years because of the brewery's suspected ties to a number of Irish-themed tavern chains.

"This is a big victory for Guinness," said Chris Mullins, of McGillin's Old Ale House, in Center City. "It's globalization at its worst."

Mae hyn oherwydd nad yw'r distrubutor (Scottish and Newcastle) yn credu fod o wertho y trafferth, gan mai mond 120,000 câs o Beamish mae'nt yn allforio i UDA yn flynyddol o'i gymharu â 6 miliwn câs o Newcy Brown.
Murphy's Irish Stout, made in Cork by Heineken, is a logical alternative, though Mooney said, "I can't get anyone to drink that stuff."

He and Mullins said they'd switch to O'Reilly's Stout, made by Sly Fox Brewing, in Phoenixville.

"It's just as good," said Mullins. "But the big problem is it's not made in Ireland, and that's what a lot of customers want."

But he added, "I will not go back to Guinness, not as long as they support places like Fado and Kildare's," another area Irish-theme bar chain.

All yfwyr profiadol yn UDA (Chris a Tom) gynnig stout amgen i'r tafarndai hyn?

Erthyglau cysylltiedig:
Some Philly Pubs Boycotting Guinness (o cbs3.com)
Bye-bye, Beamish (o Philly.com)
Ireland's "Crack" Habit: Explaining the faux Irish pub revolution (o'r Slate)
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:44 am

2 sylw:

Mae'r mwyafrif o dafarndai Gwyddelig ym yn cynnig Guinness, ond rhai ohonyn nhw yn cynnig Murphy's. Dw i'n yfed stout dim ond ambell waith. Sbia ar y safle hwn chlicia ar y Oatmeal Stout.
sylw gan Blogger Tom Parsons, 4:08 pm  

Anaml fydda i'n yfed Stout chwaith, mond os fydd na gynnig arbennig (£1.50 am Guinness yn Callaghan's yng Ngaherdydd weithiau).
Mae'r Oatmeal Stout yn fy nhemptio. Ymddengys bod yna ddiwydiant bragu bychain llewyrchus yn UDA, dwi wedi dod ar draws sawl un.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 11:58 am  

Gadawa sylw