<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGwefan y Wrexham 2

27.1.06

Pwy yw'r Wrexham 2?

2 gefnogwr brwd o'r clwb (un yn teithio'n rheolaidd o Ddinbych y Pysgod i fynychu gemau cartref!) sydd wedi llwyddo tapio sgyrsiau rhyngddynt a Mark Guterman, y cachwr di-egwyddo a brynnodd y clwb ar ran y cachwr arall Alex Hamilton. Does neb (oni bai am 'Guiltyman', y Wrexham 2 a'r Western Mail) yn gwybod cynnwys y tapiau hyn, ond mae'r cynnwys yn bwysig iawn i'r frwydr i ad-ennill y clwb ac mae gwaharddeb llys yn erbyn datgelu'r cynnwys.
On 15th April 2005 the High Court in Manchester served an injunction on the Western Mail newspaper and two Wrexham FC supporters, Ken Pemberton and Lindsay Jones, preventing them from distributing or otherwise publishing details of taped conversations with the former club chairman Mark Guterman.

The gagging order relates to over 10 hours of conversations between Mr Pemberton and Mr Guterman.

Doeddwn ddim yn ymwybodol tan heddiw fod y Western Mail wedi cael gafael ar y tapiau, ond siomedig yw darllen iddynt setlo allan o'r llys yr wythnos wedi'r gwaharddeb.
During the week following the serving of the injunction solicitors representing the Western Mail cut a deal with Mr Guterman's solicitors in which they received their costs in return for giving an undertaking never to publish the details of the tapes.

Oherwydd yr holl bwysau a'r oblygiadau arianol, mae Lindsey Jones hefyd wedi'w orfodi i setlo, gan nad oedd eisiau'r ansicrwydd o golli ei gartref os colli. Mae hyn yn gadael Ken Pemberton i ddal ymlaen ar ben ei hun.
Mae'n werth darllen y wefan i gael y stori i gyd achos amhosib i'w ei grynhoi, ond hyd yn oed wedyn darn bach yn unig yw hyn o'r saga sy'n peryglu dyfodol Clwb Pêl-Droed Wrecsam.

Os y gallwch, plîs cyfrannwch at gostau y Wrexham 2 ac arwyddo'r ddeiseb.


Alex Hamilton ar Wikipedia


, , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:27 pm

4 sylw:

Backend Cash Manuscript Revealed Before you buy Backend Cash Manuscript, learn the truth. Everyone else is saying how great the product is, but how many of them actually bought it? Well I have, and I have used it. This E-book is being highly touted by alot of the "Gurus', but does it really deliver? Will it work for the regular little guy? Read my Free report "Backend Cash Manuscript Revealed" befor you buy. Don't be suckered in by all the hype. TheCrazyAffiliate reveals all. Backend Cash Manuscript Revealed
sylw gan Anonymous Anonymous, 9:47 pm  

The Internet Marketing Genius, Carael Knight The source for information on internet classified advertising and the cheapest advertising method to boost "ANY" business online or off! Think targeted classified ads. Make Money Online using unique state-of-the-art classified advertising strategies.............................
sylw gan Anonymous Anonymous, 5:09 am  

"TOP Rated" Money Making Program Online The source for information on internet classified advertising and the cheapest advertising method to boost "ANY" business online or off! Think targeted classified ads. Make Money Online using the most profitable state-of-the-art business classified advertising strategies. Profitable Home Based Business
sylw gan Anonymous Anonymous, 12:51 am  

The Internet Marketing Genius, Carael Knight

Information powers our world. The more information you have, the more money you make. It used to be you had to go to an expensive business school or spend years becoming a doctor or lawyer to have valuable information people would pay big money for.

Not anymore. Today ANYONE can use FREE classified ads to sell information demanded daily by MILLIONS of people. Think about it. These days when somebody wants to know how to do something, they GO ONLINE and look for INFORMATION to tell them how to do it.

My name is Carael Knight. I started Major Enterprise about seven years ago with a vision and a plan.

The vision was to show people how to start, run, and operate their own profitable online business. Now that led me to create the plan, which was the process of carrying out the vision!

Click Here for more information:

The Internet Marketing Genius, Carael Knight
sylw gan Anonymous Anonymous, 3:22 am  

Gadawa sylw