<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddYn potsian gyda Tagzania

30.3.06Yn fy mhost blaenorol dwi sôn am Tagzania a dwi wedi bod yn meddwl am ffyrdd o'i ddefnyddio. Meddyliais byddai arbrofi drwy fapio pob tafaran sydd wedi cael adolygiad ar flog Pubs Cymru yn ddechreuad da.

Dyma Ffrwd RSS i gael gwybod os/pan dwi'n ychwanegu mwy ato.

Does dim lot o gyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio Tagzania, er mae'n weddol rhwydd. Dwi wedi llwyddo creu link o'r rhestr ar y chwith at bob adolygiad unigol, ond am ryw reswm mae'r côd HTML yn ymddangos yn y 'cwmwl' ar y map sy'n edrych yn flêr.

Beth mae eraill yn meddwl am botensial y sustem? Oes gwerth mewn peth fel hyn a fyddai diddordeb gan bobl ei gyfieithu i'r Gymraeg?
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:32 am

6 sylw:

Ffordd hwyliog arall i beidio gwneud gwaith go iawn.

Cyfieithiad Cymreig - pam ddim?! Neith o'm drwg o gwbl. Cawnt mi in.
sylw gan Blogger Mei, 2:54 pm  

Diolch am y ddolen. Gresyn nad ydy'n cynnwys lleoedd (dinasoedd a threfi) ar gyfandir Ewrop.
sylw gan Anonymous Anonymous, 2:49 pm  

Hello, here Luistxo from Tagzania. Sorry for posting in English, no command of Cymraeg from our part... If anyone interested in seeing Tagzania in welsh, write to tagzania@gmail.com

We already doing some effort so placename search in Welsh yields results, as in www.tagzania.com/search/Aberhonddu
Luistxo,

In the above post I've asked if anyone's interested in getting together to translate Tagzania into Welsh. Mei has shown in interest so far.

The work you'r doing on placenames in more than one language is really good. It's mentioned on the Tagzania site somewhere refering to a Scottish Gaelic place but I can't find it now.

I played a small part in translatin PledgeBank into Welsh
Although it's a cool site, I don't know how well it works when pledges are written in one language but read on a page with different language settings.

Tagzania looks more suitable for multi language use. Before commiting myself and others to the work I'm just playing around with it a bit first, plotting where I'll stay/visit in Bilbao

As Rhyferys points out it's a shame google maps doesn't currently shown streetmaps in mainland Europe yet - typical bleeding American ;-)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 11:42 am  

Rwy'n ysu i gyfrannu adolygiad arall... ar ol i rywun cyfrannu erthygl tuag at Pubscymru. Mi rydw i wedi cyfrannu y tair erthygl diwethaf.
Digon teg Darren, hen bryd i rhywun arall roi adolygiad yna. Beth ti'n feddwl o Tagzania? Alli di weld defnydd iddo'n lleol?
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 1:05 pm  

Gadawa sylw