<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddAnthony Lewis (1937 -2005)

11.11.05

Mae ysgrif goffa yn yr Independent heddiw am Tony Lewis, cenedlaetholwr o Frynbuga. I gymharu a chymeriadau lliwgar eraill y mudiad Gwerinaethol yng Nghymru, nid yw mor adnabyddus a gwyr fel Cayo, Dennis Cosslett a Harri Webb, ond ymddengys ei fod wedi bod yn berson blaenllaw mewn sawl grŵp.
Brought up in a working-class home in Usk, a very anglicised town, and kept ignorant of things Welsh at school, he now grew aware that he had a country with its own history and language. He once told me he had suddenly realised the depth of his feelings as a Welshman after being called Taffy by English officers and taunted by other squaddies on account of his accent.

But he was attracted to a stronger brew than what constitutional nationalism had to offer: living in Cwmbran, a New Town in Monmouthshire not noted for its Welsh identity or the vigour of its cultural life, he formed a unit of like-minded friends and they called themselves the Patriotic Front. They even had their own social club, the "Patriot's Rest", until Plaid Cymru outlawed the group in 1966. Lewis designed the Front's uniforms, and its symbol - devised by the poet Harri Webb and based on the White Eagle of Snowdonia - he made into cap-badges. It was not long before slogans began appearing on walls the length and breadth of Wales that were accompanied by this potent piece of symbolism.

Dwi'n hoffi'r synaid o'r Patriot's Rest a gyfeirir ato uchod. Ysgwn i beth fyddai Tony Lewis yn feddwl o'r dafarn hon o'r enw The Patriot yn Crumlin?
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:44 am

6 sylw:

The Patriot - Ffec, am dafarn ma fe fel British Legion di croesi da bar Hell's Angels are steroids. Ffansi peint?
sylw gan Blogger blog_heb_enw, 2:01 pm  

This comment has been removed by a blog administrator.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:18 pm  

Dim ffrwch o beryg, er hoffwn fynd am beint gyda'r bois hyn.
Does fawr i'w weld ar y wefan rwan, ond ar un adeg roedd tipyn arno.
Grŵp o feicwyr cenedlaetholgar ac amryw yn ddysgwyr.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:20 pm  

Ym..., Yr Independent ydi'r papur, dim y Guardian. wel, dyna lle mae'r linc yn pwyntio i, beth bynnag.
sylw gan Anonymous eilirj, 2:29 pm  

Diawch, ti'n iawn fyd. wedi ei newid - diolch
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:35 pm  

Wel ma 'na bennod(chapter?)o Hells Angels Cymreig i gael 'fyd, yng Nghwm Gors ger Pontardawe. Ma'r arfbais traddodiaol (penglog ag adenydd) yn addruno ochr yr adeilad ar ffurf cymysgwch o oleuade tylwyth teg (fairy lights) a stribedi o ole rhaff, very butch.

Dwi'n itha ffansi Harley neu un o'r beicie tricycles 'na. Dwi am ddechre tyfu marf i nawr a gwisgo bandana's, fydda i'n edrych fel Hulk Hogan ymhen dim.
sylw gan Blogger blog_heb_enw, 11:38 am  

Gadawa sylw