<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddFamagusta yn erbyn Trabzonspor

28.7.05


Roedd gêm bêl-droed arwyddocaol neithiwr yng nghwpan UEFA neithiwr rhwng Famagusta o Cyprys a Trabzonspor o Dwrci. Dyma'r tro cyntaf i dim o Dwrci a Cyprys gwrdd ers i Dwrci feddiannu rhan ogleddol yr ynys yn 1974. I ychwanegu tipyn at arwyddocad y gêm, roedd maes Famagusta ar arfodrir ogleddol yr ynys, ac nid ydynt wedi gallu chwarae ar eu maes ers 1974.
Dyma'r canlyniad
Yn hanesyddol mae clybiau pêl-droed wedi chwarae rhan ganolog mewn cenedlaetholdeb Groegaidd Cyprys (Greek Cypriot?). Yn gyntaf yn y 40'au a'r 50'au pan oedd yr ynys o dan reolaeth Prydeinig ac hefyd yn ystod y ryfel cartref yng ngwlad Groeg. Dwi ddim yn cofio'r stori'n iawn, ond pan ochrodd rhai clybiau gyda'r llywodraeth asgell dde Groegaidd, fe wrthwynebodd chwaraewyr o rai clybiau gan adael a sefydlu clybiau sydd dal gyda cysylltiadau adain chwith.
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:26 am

0 sylw:

Gadawa sylw